Archiwa tagu: szkolenia ppoż

Na czym polegają szkolenia ppoż?

Celem szkolenia ppoż jest przygotowanie pracowników z zakresu najważniejszych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego urządzeń oraz instalacji budynków, obiektów i terenów, a także zastosowanie urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu pożarniczego i ratowniczego. Szkolenia przeciwpożarowe przeprowadzane są na terenie całego kraju. Ośrodki szkoleniowe to często zespoły specjalistów z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, higieny pracy i ochrony zdrowia, które specjalizują się w tematyce ppoż. W realizację wielu projektów angażowani są najlepsi eksperci z wieloletnim doświadczeniem i odpowiednim przygotowaniem Czytaj dalej Na czym polegają szkolenia ppoż?

Dlaczego warto inwestować w szkolenia ppoż?

Bezpieczeństwo ppoż w obiekcie to ważna kwestia. Na każdym pracodawcy ciąży obowiązek przeprowadzenia szkolenia ppoż. Co więcej właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, z wyłączeniem budynków mieszkalnych jednorodzinnych powinien utrzymywać urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej, a także wyposażyć obiekty, w zgodzie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych, w przeciwpożarowe wyłączniki prądu. Ponadto musi umieszczać w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru włącznie z wykazem telefonów alarmowych. Do obowiązków Czytaj dalej Dlaczego warto inwestować w szkolenia ppoż?