Rozszerzone kursy pierwszej pomocy warszawa

By uzyskać cenna wiedzę w zakresie pierwszej pomocy warto zapisać się na rozszerzone kursy pierwszej pomocy warszawa. W ramach kursów przekazywana jest cała gama wiedzy na temat pierwszej pomocy.
Zakres kursu jest bardzo szeroki. Obejmuje motywację do udzielania pomocy, przepisy prawne oraz aspekty psychologiczne. Ponadto zawiera resuscytację krążeniowo-oddechową dorosłych i resuscytację krążeniowo-oddechową dzieci i niemowląt. Kursanci poznają budowę i zasady stosowania AED oraz korzyści z zastosowanie tlenu i użycie zestawu tlenowego. Poznają zasady bezpieczeństwa własnego i bezpieczeństwa poszkodowanego. Uczą się jak skutecznie wzywać pomoc, poznają podstawy anatomii i fizjologii, w tym podstawy anatomii i fizjologii niemowlęcia oraz dziecka. Wiedz jak poradzić sobie w przypadku utraty przytomności, omdlenia lub zaburzenia świadomości. Ponadto kursy pierwszej pomocy warszawa dostarczają wiedzy o tym jak udrażniać drogi oddechowe, usuwać ciało obce w drogach oddechowych czy radzić sobie w sytuacji zadławienia. Ważne jest także zabezpieczenie miejsca wypadku i ewakuacja z zagrożonego miejsca, a w tym sposoby przenoszenia poszkodowanych z użyciem sprzętu ratowniczego. Uczestnicy kursów zdobywają przydatną wiedzę jak opatrywać rany, krwotoki, złamania, zwichnięcia oraz skręcenia. Poznają także techniczne aspekty wypadków komunikacyjnych, urazy komunikacyjne i urazy rdzenia kręgowego. Kursy pierwszej pomocy zawierają także przydatną wiedzę w razie oparzenia: termicznego, chemicznego, odmrożenia czy hipotermii. Kursanci są w stanie rozpoznać udar cieplny i udar słoneczny, porażenia prądem elektrycznym, wstrząs, zatrucia: pożywieniem, środkami chemicznymi, detergentami czy lekami. Wiedzą jak postępować w razie nagłego zachorowania, podtopienia, ukąszenia, użądlenia, pogryzienia. Znają postępowanie w zdarzeniach masowych oraz standardy postępowania, organizację działań i współpracę ze służbami ratowniczymi. Ponadto kursy pierwszej pomocy warszawa zawierają skład i sposoby wykorzystania apteczek samochodowych, domowych i zakładowych oraz planowanie akcji ratunkowej. Kursanci przechodzą stosowne ćwiczenia m.in.: sposoby ewakuacji poszkodowanego z samochodu, resuscytacja dzieci, niemowląt, użycie defibrylatora AED oraz np. zastosowanie rurki ustno – gardłowej.