Przyjecie bądź odrzucenie spadku

Spadek utożsamia się z otrzymaniem jakiegoś majątku. Mówiąc: „dostałem spadek”, myślimy zatem wyłącznie o przysporzeniu majątkowym, o powiększeniu stanu posiadania. Tak jednak być nie musi. Spadek to w zasadzie wszelkie prawa i obowiązki o charakterze majątkowym, które należą do spadkodawcy w chwili jego śmierci. Mimo majątkowego charakteru nie należą jednak do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Skorzystaj z usługi adwokat prawo spadkowe Warszawa aby pogłębić swoją wiedzę na ten temat.

Co należy do spadku?

Do spadku należą natomiast przykładowo: własność i współwłasność rzeczy, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych pod warunkiem na przykład że prezydent miasta nie wykona prawa pierwokupu, środki na rachunkach bankowych nieobjęte dyspozycją na wypadek śmierci w ograniczonej wysokości. Do spadku należą także prawo pierwokupu lub odkupu, autorskie prawa majątkowe, prawo do patentu, obligacje, prawa i obowiązki wspólników spółek osobowych, udziały i akcje spółek kapitałowych chyba że z treści umów lub statutów wynikają ograniczenia i w zasadzie także prawa i obowiązki wynikające z umowy przedwstępnej. Dowiedz się więcej korzystając z usługi adwokat prawo spadkowe warszawa. Powyższe przykłady stanowią „aktywa” spadku. Oprócz nich jednak spadek obejmuje również „pasywa”, czyli długi spadkowe.
ładne adwokat prawo spadkowe warszawa
To przede wszystkim zobowiązania do zwrotu zaciągniętych kredytów i pożyczek lub pobranych zaliczek albo niezrealizowane wypłaty zasądzonych od spadkodawcy odszkodowań. Do długów spadkowych należy także obowiązek wykonania zapisów i poleceń, wypłaty zachowku, jak również koszty ostatniej choroby i pogrzebu spadkodawcy w zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom środowiska, a nadto koszty postępowania spadkowego bądź notarialnego poświadczenia dziedziczenia. adwokat prawo spadkowe warszawa to usługa, która pomoże Ci dowiedzieć się wszystkiego.