Prawo do opieki nas dzieckiem

W przypadku rozpadu związku małżeńskiego, a co za tym idzie wydaniem orzeczenia o rozwodzie, istotną kwestią należącą do sądu jest rozstrzygnięcie, kto i w jaki sposób będzie wykonywał władzę rodzicielską nad małoletnimi dziećmi. Skorzystaj z usługi porady prawne prawo rodzinne jeśli jesteś właśnie w takiej sytuacji.

Możliwa jest ugoda.

Jeżeli oboje małżonkowie rozstają się w zgodzie oraz zawarli porozumienie co do sprawowania władzy rodzicielskiej nad potomstwem, wtedy sąd, zgodnie z odpowiednim artykułem kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, może wydać orzeczenie o pozostawieniu pełni władzy rodzicielskiej obojgu rozwiedzionym rodzicom. Jeśli jesteś w takiej sytuacji skorzystaj koniecznie z usługi porady prawne prawo rodzinne. Porozumienie takie musi jednak zostać zaakceptowane przez skład orzekający, ze szczególnym uwzględnieniem dobra dziecka. Pod uwagę bierze się przede wszystkim dotychczasowe relacje pomiędzy dzieckiem a matką i ojcem, stopień zażyłości i zaufania między nimi. Nie mniej istotną kwestią pozostaje również zdolność finansowa, zaplecze mieszkaniowe oraz możliwości sprawowania należytej opieki nad małoletnim już po rozstaniu się małżonków. Dziecko prawdopodobnie zamieszka u tego rodzica, z którym ma lepszy kontakt i które zarabia więcej i ma więcej czasu. Najważniejsze jest dobro dziecka. Jeśli jesteś w takiej sytuacji skorzystaj koniecznie z usługi porady prawne prawo rodzinne i dowiedz się więcej na ten temat.

Jeżeli natomiast rodzice nie potrafią znaleźć porozumienia w kwestii sprawowania władzy rodzicielskiej, wówczas artykuł kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dopuszcza pozostawienie pełni władz rodzicielskich tylko jednemu z małżonków. W takiej sytuacji, w wyroku rozwodowym, zostaje szczegółowo ustalony zakres praw i obowiązków, których zostaje pozbawione jedno z rodziców dziecka. Przed wydaniem szczegółowego postanowienia co do zakresu pozbawienia części lub całości praw rodzicielskich jednego z opiekunów, sąd zobligowany jest do wnikliwego zbadania dotychczasowych relacji panujących w rodzinie.