Podstawowe pojęcia związane z charakterystyką proszków

Charakterystyka proszków http://nanoczastki.pl/charakterystyka-proszkow/ jest wykorzystywana w wielu przemysłach. Chemia, farmacja, a także różnego rodzaju przedsiębiorstwa stosują w swojej pracy proszki. Często to właśnie one stanowią efekt końcowy produkcji, który był wykonywany w danym przedsiębiorstwie. Zarówno charakterystyka jak i metody badania proszków są sprawami, o których warto mieć odpowiednie pojęcie, aby móc w odpowiedni sposób wykorzystywać wszystkie właściwości, które dane proszki posiadają.
Co badać i jak badać
Osoby, które zajmują się tematem jakim jest charakterystyka proszków interesują się takimi właściwościami jak: kształt, wielkość, struktura wewnętrzna, powierzchnia właściwa, czy też technologie danych proszków oraz ich skład. Dla osób je badających równie ważne są ich fizyczne i chemiczne właściwości. Do fizycznych zaliczamy gęstość oraz temperaturę topnienia. Natomiast w kategorii związanej z właściwościami chemicznymi, badaczy interesuje stopień utlenienia, toksyczność, wilgotność proszku, piroforyczność oraz palność. Wszystkie te właściwości można w bardzo łatwy sposób zbadać. Jest to temat, którym naukowcy interesują się już od wielu lat, dzięki czemu można korzystać z takich metod jak analiza sitowa, sedymentacja czy też dyfrakcja lub przepływy prądu. Do badania właściwości proszków możliwe jest również wykorzystywanie odpowiednich metod matematycznych – na przykład Hausnera lub Fouriera.
Jak wytwarzać proszki
Charakterystyka proszków nie będzie konieczna, jeżeli nie zostaną one wyprodukowane. Na dzień dzisiejszy znamy kilka metod ich wytwarzania. Dwie główne kategorie to wytwarzanie mechaniczne oraz fizykochemiczne. W pierwszej kategorii proszki wytwarza się z ciała stałego lub płynnego, natomiast w drugiej można korzystać z kondensacji z fazy gazowej, elektrolizy roztworów lub syntezy z roztworów. Jak widać, możliwości dających szansę na wytworzenie proszków jest naprawdę wiele.