Metody, dzięki którym możliwe jest obliczenie potencjału dzeta

Potencjał dzeta, czyli inaczej potencjał elektrokinetyczny http://nanoczastki.pl/potencjal-elektrokinetyczny-2/ to potencjał, który występuje przy powierzchni ciała stałego, a także innych cząstek rozproszonych, które kontaktują się z roztworem elektrolitu. W wielu gałęziach przemysłu niezwykle ważny jest miernik potencjału dzeta, dzięki któremu możliwe jest dokładne obliczenie tej wartości, co później wykorzystywane jest do dalszych prac produkcyjnych oraz do prowadzonych aktualnie badań. Nauka i rozwój techniki sprawiły, że takie badanie można wykonywać automatycznie przy użyciu laserowego analizatora, który opiera się na opracowanych oraz na opatentowanych technikach, wykorzystywanych przez największych naukowców.
Miernik potencjału dzeta może wykorzystywać różnorodne techniki. Chcemy dziś przedstawić trzy metody, które wydają się być najbardziej odpowiednimi do zbadania tej właśnie cechy. Wszystkie z nich opierają się na świetle rozproszonym. Pierwsza z nich to technika DLS, która służy do pomiary cząstek, które są zdyspergowane w cieczy. W tej metodzie na cząsteczkę działa laser, którego światło w kontakcie z próbką ulega rozproszeniu i następnie jest odbierane przez detektor. Sygnał na detektorze ciągle się zmienia ze względu na fakt drgań pod wpływem ruchów Browna. Tu mierzy się prędkość poruszania się cząsteczek, co następnie można przenieść na potencjał zeta. Kolejna technika to statyczne rozpraszanie światła. Służy ona do pomiaru polimerów oraz białek. W tym przypadku mierzone jest natężenie światła, które rozpraszane jest przez próbki o różnorodnych stężeniach, po czym tworzy się wykres Debye’a. z niego można wyczytać wszystkie najważniejsze dane oraz stworzyć do nich własną analizę. Ostatni miernik potencjału dzeta, o którym chcemy wspomnieć jest elektroforetyczne rozpraszanie światła, które związane jest z ruchliwością elektroforetyczną. Do określania potencjału zeta wykorzystuje się technikę PALS.